1,3 gigapixel - virtuální prohlídka
Vyhledávání
Detailní vyhledávání
Připravujeme
Připravujeme
Připravujeme
Připravujeme
Připravujeme
Česky

Město Domažlice

Domažlice, Domažlicko, náměstí, chodský hrad

Královské město, založil Přemysl Otakar II. Při česko-bavorské hranici, na důležité obchodní cestě z Čech do bavorského Řezna, vznikla nejpozději na konci 10.století celní osada Domažlice (Domasilice), zvaná německy Taus a latinsky Tusta. Historickými prameny je prvně zmiňována roku 1231. V její blízkosti dal český král Přemysl Otakar II. vybudovat mezi léty 1262-1265 královské město opevněné hradbami, které mělo chránit blízký hraniční přechod. V jihozápadním cípu nového města byl vystavěn hrad, který se stal sídlem královského purkrabího. Jemu byli podřízeni ochránci zemských hranic – Chodové, kteří měli na domažlickém hradě svůj vlastní soud. Čeští panovníci si byli vědomi strategické polohy Domažlic na zemské hranici a podporovali jejich rozvoj různými výsadami. Za husitských válek, v 1.polovině 15.století, se město přidalo na stranu husitů. V roce 1431 došlo v těsné blízkosti Domažlic, na vrchu Baldově, k velké bitvě, kde husité vedení Prokopem Holým porazili křižácká vojska. Druhá polovina 15.století a století 16. přinesla městu hospodářský rozkvět. Mimo jiné se zde vařilo proslulé bílé pšeničné pivo, které se vyváželo také do sousedního Bavorska. V roce 1620 se Domažlice zúčastnily protihabsburského povstání, které bylo potlačeno v bitvě na Bílé hoře. Městu byl za účast v povstání zabaven majetek a poddanské vsi. K celkovému úpadku Domažlic značně přispěla třicetiletá válka a rozsáhlé požáry v letech 1683 a 1747. Hospodářský vzestup města nastal až koncem 18. a počátkem 19. století. V roce 1850 se Domažlice natrvalo staly sídlem politické a soudní správy okresu.


Domažlice, Domažlicko, náměstí, chodský hrad
Poslat odkaz známému


Top virtuálních technologie
1. FLASH - fullscreen
2. QuickTime - fullscreen
3. FLASH - 640x450
4. QuickTime - 640x450
5. Java - 320x240
6. Java - 640x450
7. Shockwave - 640x450
8. Shockwave - fullscreen
Aktuální kurzy ČNB
EUR
1 EUR
=
25,700 CZK
USD
1 USD
=
22,823 CZK
GBP
1 GBP
=
29,225 CZK
Proxin Interactive
TOYOTA - originální náhradní díly

Doporučujeme Firefox
Web je validní XHTML 1.0 strict
Web je validní CSS 2.0

Hrady.cz, cestujte s přehledem
Web 360VR je provozován firmou PROXIN Interactive. Kopírovat jakýkoliv obsah webu je zakázáno dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
Loga JAVA, QuickTime, Shockwave jsou ochrané značky firem Sun Microsystems, Inc., Apple Computer, Inc., Adobe Systems Incorporated.
© 2006 PROXIN Interactive. Všechna práva vyhrazena.